Copyright NISA

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle materiaal op deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot voertuigmodellen, tekeningen, foto's, afbeeldingen, teksten, slogans, films, videofragmenten, met of zonder geluid, en andere documenten die op de onderhavige internetsite worden gepost) is uitsluitend eigendom van Nissan Motor Co., Ltd en/of een van zijn dochterondernemingen (onder de gezamenlijke noemer "Nissan") of van een derde partij die Nissan beperkte toestemming heeft gegeven om dit materiaal te gebruiken.

Eender welk materiaal dat gepubliceerd werd op deze site mag uitsluitend:

  -  door erkende, professionele nieuwsorganisaties herdrukt, uitgezonden of online gepubliceerd worden en uitsluitend voor redactioneel gebruik;

  -  door de kijker bekeken en gekopieerd worden voor zijn/haar privé- en niet-commerciële gebruik

Elk ander gebruik is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nissan.

Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

GEGEVENSPRIVACY

Door vrijwillig informatie te versturen naar Nissan International SA (NISA), gaat u ermee akkoord dat zulke informatie niet vertrouwelijk is en dat NISA deze informatie nu en in de toekomst kan bewaren en gebruiken om u de overeengekomen diensten te leveren. NISA mag deze informatie uitsluitend voor bovenvermelde doeleinden bekendmaken aan de andere leden van de Nissan-bedrijvengroep en aan andere bedrijven. Indien u deze diensten niet wenst te ontvangen, gelieve NISA te informeren dat u ervan afziet om zulke informatie te ontvangen ('opt out'). In overeenstemming met Artikel 13 van de Zwitserse Federale Grondwet inzake gegevensprivacy en de Zwitserse wetgeving, kunt u vragen om de "persoonlijke gegevens" die Nissan van u in het bezit heeft, in te kijken. Contacteer NISA voor meer details:

Communication dept., Sylvia Mink (smink@nissan-europe.com

AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tijdens het gebruik van de site kan er automatisch niet-persoonlijke informatie over u verzameld worden (bijvoorbeeld het type internetbrowser dat u gebruikt of de site waarvan u kwam). U kunt aan de hand van deze informatie niet geïdentificeerd worden, maar het helpt Nissan om de site te verbeteren (bijvoorbeeld door na te gaan welke pagina's populair zijn en welke niet). Wanneer u de site bezoekt, kan er automatisch informatie op uw computer worden opgeslagen door de functie die beter bekend staat als een "cookie". Hierdoor hoeft u bepaalde informatie niet telkens opnieuw in te geven wanneer u de site bezoekt. Indien u dit wenst, kan uw computer "cookies" blokkeren. Door de technologische vooruitgang werden er veiligheidsmaatregelen genomen. Deze zullen voortdurend verbeterd worden om u en uw privacy te vrijwaren.